ИЦХ АД

Адрес: гр.София 1528 ул.Поручик Неделчо Бончев №8

Телефон: (02) 973 27 85 / 973 28 80

Факс: (02) 973 22 89

E-mail: office@ppibg.com

Дейност

Институтът по целулоза и хартия АД (ИЦХ АД) е научна организация, която обслужва фирмите от целулозно-хартиената промишленост.

Историята му датира от 16.07.1965 г., когато е създаден Научноизследователски институт по целулозно-хартиена и лесохимическа промишленост със седалище София.

През годините Институтът се разви и утвърди като център за научноприложни изследвания, източник на информация за световните постижения в този отрасъл, консултации и пряко участие при пускането в експлоатация на новите предприятия и при реконструкцията на съществуващите.

Дейности

  • Научно обслужване на целулозно - хартиената промишленост;
  • Изпитвания на целулоза, хартия, картони и опаковки в актредитирана лаборатория - ISO 17025. Лабораторията на ИЦХ АД е одобрена от IKEA за изпитване на вълнообразен картон за опаковки;
  • Издава списание Целулоза и хартия и Бизнес бюлетин за пазарни тенденции;
  • Лицензиран център за професионално обучение (ЦПО);
  • Официален представител на FRANK - PTI с предмет на дейност производство на висококачествени лабораторни прибори и апарати за изпитване на целулоза , хартия и картон;
  • Произвежда лепила за етикети и опаковки, преси за балиране на отпадъчна хартия, рекламни материали и билкови козметични продукти;
  • Търговия с хартии, велпапе и опаковки.