Условия за членство

Член на Камарата може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо или дееспособно физическо лице, което осъществява дейност в областта на бранша.

Нов член на Камарата се приема с писмена молба от Общото събрание, с която удостоверява, че приема този Устав. В молбата се посочва Булстат и данъчен номер и се прилага документ за съдебна регистрация. Молбата се разглежда на първото Общо събрание след подаването.

Прочетено: 3998