Дейности


Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост извършва следните дейности:

  • проучвания, анализи и експертни оценки,
  • съдейства за участие на членовете си в панаири и изложби,
  • съдейства  за информационното осигуряване на членовете си,
  • извършва обучение,
  • квалификация
  • и други дейности в съответствие с целите си.


Дейността на Камарата се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и нейния устав.
Камарата извършва своята дейност в частна полза на своите членове.

Прочетено: 1689