ДУНАПАК РОДИНА АД

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. Марица № 97

Телефон: + 359 32 904 501 / + 359 32 904 801

Факс: + 359 32 953 390 / + 359 32 904 804

E-mail: mail to:mail@dunapack.bg

Дейност

Дунапак-Родина АД е водеща компания в производството на велпапе и опаковки в България и на Балканския полуостров.


История

Основана през 1962 г., вече над 50 години, Дунапак-Родина АД се е утвърдила като сигурен и коректен доставчик на опаковки от велпапе.

През 90-те години заводът преминава през етап на неуспешна приватизация и много трудности в управлението до 2002 г, когато става част от австрийския холдинг за производство на хартия и опаковки PRINZHORN GROUP.

В момента PRINZHORN GROUP е сред първите 5 най-големи производители на хартия и опаковки в Европа и притежава седем фабрики за производство на хартия, и седемнадесет завода за производство на опаковки в Германия, Австрия, Полша, Унгария, Румъния, Украйна, Хърватска, Турция и България. В компаниите на групата в момента работят 5 300 души, а в Дунапак-Родина АД са ангажирани 180 човека.

 

Корпоративна култура

Като част от мултинационален холдинг Дунапак-Родина АД е в състояние да предложи на своите партньори комплексни решения в опаковането, качество, надеждно обслужване, както и алтернативи за оползотворяване на отпадъците.


Визия:
Влагаме страст в обслужването на нашите клиенти с най-добрите решения за рециклиране, хартия и опаковки.


Мисия:

 • Ние многократно използваме полезните суровини и оптимизираме веригата на добавената стойност за нашите клиенти.

 • Ние произвеждаме съвременни рециклируеми хартии за опаковaне, надхвърлящи очакванията на клиентите.

 • Ние предоставяме иновативни и конкурентни решения за опаковане за нашите клиенти.


Основни ценности:

 • Изпитваме удоволствие да допринасяме за успеха на нашите клиенти.

 • Иновациите ни са в услуга на нуждите и клиентските решения.

 • Ние се отнасяме с уважение един към друг и към околната среда.

 • Успехът ни е основан на екипността и предприемчивостта.

 • Ние насърчавме устойчивото развитие на нашите служители.

 

Развитие и инвестиции

През годините Дунапак-Родина АД се превърна в лидер на пазара на опаковки от велпапе с ръст на продажбите от 350%.


За по-малко от 10 години Компанията увеличи двойно пазарния си дял, който към момента е 40% от пазара на опаковки в България.


От присъединяването й към PRINZHORN GROUP до момента са направени инвестиции в размер на 45 млн.лв.


Качество и околна среда

В Дунапак-Родина АД е внедрена и се използва Интегрирана Система за управление на качеството (EN ISO 9001:2000), околната среда (EN ISO 14001:2004) и е сертифицирана по стандарта OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд.

В компанията ни се използват изцяло рециклируеми и биоразградими материали. Политиката ни по екология е насочена към постоянно подобрение на компонентите на околната среда и въвеждане на нови по-безопасни технологии и оборудване.


Иновации и участие в европейски програми

Компанията участва в програма TAM на Европейската банка за възстановяване и развитие.

През 2011 - 2012 г. по ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие бяха закупени, инсталирани и внедрени в производство 2 линии BOBST с иновативни за българския пазар технологии.

До този момент в света съществуваха единици подобни линии, всяка с уникални характеристики.

Чрез новите производствени мощности Компанията предлага надеждни и гъвкави решения, нови перспективи в опаковките, гарантира постоянна и точна продукция за велпапната и опаковъчна индустрия.


Продукти и решения

Дружеството разполага с разнообразен машинен парк, чрез който произвежда:

 • Слотерни и щанцови опаковки;
 • Кутии без/с печат за всички видове индустрии;

 • Опаковки и щайги за плодове и зеленчуци;

 • Щайги, тавички, разделителни решетки за чаши и бутилки;

 • Кутии със специално покритие coated paper;

 • специфични видове опаковки по зададени от клиента параметри.

 

Благодарение на иновативните си технологии Дружеството намалява разходите и осигурява постоянно качество.


Дунапак-Родина АД
предлага на своите клиенти модерни и конкурентни решения в производството на кутии с висока добавена стойност като съставни кутии, кутии с една или две прегради, кутии с автоматично заключващо се дъно, дисплеи от 2 части, подсилени кутии, RSC кутии, кутии с автоматично дъно, 4- и 6- ъглови кутии, опаковки с допълнителни вложки, кутии с увеличени светли отвори, Shelf Ready Box, dual box опаковки.